ใครที่มีความเสี่ยงเป็นต่อมลูกหมากโต

ผู้ที่มีความเสี่ยงมากสุดที่จะเป็นต่อมลูกหมากโต

 

ผู้ชายที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปเกือบทั้งหมดมีจำนวนเซลล์เพิ่มขึ้น อย่างที่เรียกว่าต่อมลูกหมากโตยิ่งอายุมากยิ่งพบมาก ว่ากันว่าถ้าอยู่จนถึงอายุ 80 ถึง 90 ปีผู้ชายจะมีต่อมลูกหมากโตกันหมดแต่ไม่จำเป็นว่าต้องมีอาการทุกคนบางคนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่เดือดร้อนอะไรและไม่รู้สึกด้วยซ้ำไปว่าตัวเองมีโรคต่อมลูกหมากอยู่มีเพียง 25 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่มีอาการและรู้สึกเดือดร้อนจนต้องไปพบแพทย์

จากที่กล่าวอาจจะมองภาพไม่ออกว่าปัญหานี้ใหญ่แค่ไหนและไม่ได้เป็นเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นในต่างประเทศก็มีการศึกษากันมากและก็รู้มานานแล้วว่าโรคนี้พบบ่อยในผู้ชายสูงอายุแต่บ่อยแค่ไหนไม่ค่อยแน่ใจเพราะการศึกษาผู้ป่วยจากสถาบันต่างกันจึงทำให้มีวิธีที่แตกต่างกันมากเช่นบางแห่งนับเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการถ่ายปัสสาวะผิดปกติบางแห่งนับเฉพาะผู้ป่วยที่มีการตรวจทางคลินิกและอัลตราซาวด์พบว่ามีต่อมลูกหมากโตบางแห่งศึกษาเฉพาะผู้ป่วยที่มาตรวจที่โรงพยาบาลซึ่งมักจะมีอาการผิดปกติแล้วบางแห่งศึกษาในระดับชุมชน

เมื่อ พ.ศ 2560 มีรายงานการวิจัยซึ่งรวบรวมผลการวิเคราะห์รายงานทางระบาดวิทยาในการศึกษาผู้ป่วยที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมีอาการของโรคต่อมลูกหมากโตรวม 31 รายงานซึ่งรวบรวมจาก 25 ประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยพบว่าผู้ชายอายุ 40 ถึง 49 ปีจะมีโรคหรืออาการนี้ 14.30 8% อายุ 50-59 ปีความชุกจะเพิ่มขึ้นเป็น 20% และพออายุ 60-69 ปีความชุกเป็น 29.1 เปอร์เซ็นต์และถ้าหยุด 70-79 ปีความสุขจะเป็น 3.8% อายุเกิน 80 ปีขึ้นไปความสุขจะเป็น 38.4 เปอร์เซ็นต์

แต่ถ้านับรวมทุกอายุผู้ชายที่มีอาการหรือโรคต่อมลูกหมากโตจะมีถึง 26.2 เปอร์เซ็นต์พูดง่ายๆแล้วเอาตัวเลขกลมๆโลกนี้เริ่มพบได้ตั้งแต่อายุ 40 กว่าๆถึง 15 เปอร์เซ็นต์ยิ่งแก่ยิ่งพบผู้ชายมีโรคนี้กันมากขึ้นเพราะยุค 70 พบได้เกือบ 40% ถ้าไม่แยกอายุจะพบผู้ชายเป็นโรคนี้หรือมีอาการนี้ถึง 1 ใน 4 เหลือเกิน 25% ประชากรชายที่อายุ 60 ปีขึ้นไปในพศ. 2560 มีจำนวน 4.5 ล้านคนและ 1 ใน 4 ของ 4.5 ล้านคนคือกลุ่มที่มีอาการประมาณ 1.1 ล้านคนถ้ารวมคนที่มีอายุตั้งแต่ 50-59 ปีด้วยอีก 4.4 ล้านคนเอาเฉพาะที่มีอาการด้วยอีก 1 ใน 4 คือ 1.1 ล้านเป็นกลุ่มที่มีอาการบวม กว่า 2 ล้านคนดังนั้นคลินิกโรคทางเดินปัสสาวะจึงมีผู้ชายที่มีอาการของโรคต่อมลูกหมากโตมาตรวจกันจนแน่นท้องจากโรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะเท่านั้นเรากำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์คือมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปเท่ากับหรือมากกว่า 14 เปอร์เซ็นต์ซึ่งในปี 2560 มีประชากรเด็กน้อยกว่าผู้สูงอายุดังนั้นในอนาคตเป็นไปได้ว่าเราจะยิ่งมีผู้ป่วยมากกว่านี้

ต่อมลูกหมากโต