หากเกิดสัญญาณเหล่านี้

ปัสสาวะไม่ออก ปัสสาวะไม่พุ่ง ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะแสบ ปัสสาวะขัด ปัสสาวะเล็ด
อาจนำไปสู่ต่อมลูกหมากโตได้ เพื่อสุขภาพที่ดี คลิกฟังเลยครับ